Filozofie

Principy Judo mohou být nejlépe vyjádřeny slovy prof. J. Kana:"Záměr Judo je co nejúčiněji využít tělesnou sílu. Jeho tréninkem porozumíme skutečnému smyslu života skrze duševní a tělesný trénink útoku a obrany.
Musíme obejevit sebe sama jakožto osobnost a stát se schopným občanem společnosti".
Japonci říkají " JU YOKU GO O SEISU"(Jemnost ovládá sílu aneb bouře duby vyvrací, ale rákos jen ohýbá), což objasńuje podstatu Judo, které je založeno na fyzice a na fyzikálně vědeckých aplikacích principů síly.
Použití síly proti síle není Judo!Překonat tlak větším tlakem není nic než použití síly a technik zde tudíž není potřeba a když proti nám vstane soupeř silnější, než jsem mi samy budeme vždy poraženi.
V Judo, ale pomocí technik dokážeme hodit i většího a silnějšího soupeře bez problémů, i když použijeme sílu menší, než jakou útočil on.Jinými slovy technika získává výhodu ze soupeřovy síly a použitím fyz. principů ve svůj prospěch tzn. jestliže tlačí já se pohybuji vzad bez odporu, jestliže couvá já postupuji.
Tolik stručně o Judo citováno, doplněno a zestručněno od Matsuro Shibazaki, 1974

http://www.newmarketbudokan.com/images/judo_logo.jpg