Bodování v zápase

V judo se udělují čtyři druhy bodového ocenění. Nejvyšším je IPPON, který se uděluje především za precizně provedenou techniku porazu, při kterém soupeř padá na větší část zad. Dále tehdy, pokud držení soupeře trvá 30 sekund a nebo pokud se soupeř při páčení nebo škrcení vzdá tím, že rukou či nohou poklepe na tatami nebo na své tělo. Rozhodčí může také vyhlásit ippon, jestliže účinek škrcení nebo páčení je jednoznačně zřejmý. Pokud závodník získá ippon některým z uvedených způsobů, vyhrává okamžitě zápas před časovým limitem. Dalším bodovým ohodnocením je WAZAARI. To získá závodník za čistě provedený poraz, který však nestačí kritériím na ippon nebo drží-li soupeře ve znehybnění 25 až 29 sekund. Získá-li závodník dvě wazaari, vyhrává před časovým limitem. Dalším ohodnocením je JUKO. To získá závodník za techniku, která neodpovídá kritériím na wazaari nebo za držení soupeře po dobu 20 až 25 sekund. Wazaari je vždy vyšší hodnocení, než jakýkoliv počet juko. Posledním, nejnižším hodnocením je KOKA, který může závodník získat, hodí-li soupeře na bok nebo na hýždě nebo drží-li ho ve znehybnění po dobu 10 až 19 sekund. Juko nebo wazaari je vždy vyšším hodnocením, než jakýkoliv počet koka.
 kinza  útok
ippon  vítězství na 10 bodů
                                                                            waza-ari  vedení 7 body
 waza-ari awasete ippon   vítězství - dvě waza-ari je ippon
 juko  skoro waza-ari 5 bodů
koka  skoro juko 3 body
šido  upozornění - 3 trestné body
 čui  varování - 5 trestných bodů
 keikoku  napomenutí - 7 trestných bodů
                                                                           hansoku-make  diskvalifikace - 10 trestných bodů
 hantei  rozhodněte (zvolá rozhodčí v zápasišti)
                                                                           hansoku gači  vítězství diskvalifikací soupeře
 jusei gači  vítězství převahou
 fusen gači  vítězství nenastoupením soupeře
 kiken gači  vítězství vzdáním soupeře
 sogo gači  spojené vítězství (waza-ari+keikoku, keikoku+waza-ari)