Průběh zápasu

Závodníci proti sobě nastupují na tatami o velikosti nejméně 14x14 metrů a nejvíce 16x16 metrů. Své pásky odpovídající technickému stupni mají přepásány bílou nebo červenou šerpou. Pokud jeden ze závodníků nevyhraje před časovým limitem, trvá zápas zpravidla 5 minut. Zápas řídí jeden rozhodčí v zápasišti, který přímo ovlivňuje a zastavuje průběh zápasu, a dva pomezní rozhodčí, kteří gestikulací hodnotí průběh zápasu a tím napovídají rozhodčímu v zápasišti. Pomezní také mohou upravovat a protestovat proti výrokům rozhodčího v zápasišti. Rozhodčí vyhlašují začátek a konec jednotlivé akce, držení či celého zápasu. Udělují závodníkům body za provedené techniky, popřípadě tresty za fauly.
Závodníci nastupují proti sobě v postojích a snaží se o poraz soupeře. Po úspěšné technice porazu přecházejí do boje na zemi, kde se snaží o škrcení, páčení či držení soupeře v nehybné poloze na lopatkách. Pokud jeden ze závodníků zahájí držení, začneme se měřit čas držení kvůli bodovému ohodnocení. Pokud se závodníci dostanou mimo zápasiště, rozhodčí zápas přeruší a vrátí bojovníky zpět. Soupeř může přerušit zápas, aniž by změnil polohu závodníků v oji. Dělá to při nutnosti oslovení závodníka nebo při udělení lehkého trestu. Soupeři pak pokračují přesně ve chvatu, ve kterém byl zápas přerušen.