Zakázané techniky v zápasu

Těžká provinění - za ně je udělen trest KEIKOKU. Je to především úmyslné vykročení ze zápasové plochy, páka na jiný kloub, než loketní, použití chvatu, který by mohl vézt ke zranění páteře nebo krku soupeře, zvedntuí ležícího soupeře a jeho opětovné hození na zápasiště, dále zanedbání výroku rozhodčího. Velmi těžká provinění - za ně je závodník diskvalifikován a prohrává tak utkání. Tento trest se uděluje především padá-li závodník úmyslně na záda v případě, že soupeř je na jeho zádech přitisknut, má-li při zápase na končetinách tvrdé nebo kovové předměty či dopustí-li se dvou těžkých provinění