Dai-Ikky

De ashi harai

 
De Aši Harai
                     Tori a uke jsou v pravém postoji - obr.1. Tori zakročí pravou nohou vlevo stranou a tahem levé ruky přiměje ukeho vykročit pravou nohou - obr.2. V okamžiku, kdy uke přenáší hmotnost na pravé chodidlo, přiloží tori chodidlo levé nohy na jeho patu a kotník. Podmet vede tori šikmo ve směru prstů ukeho nohy - obr. 3 a 4.

1. Ukeho nohu podmetá tori v okamžiku, kdy na ni došlapuje (podmet = harai). V případě, že již přenesl uke svou hmotnost z poloviny, je nutné nohu podrazit (podraz = gari). Při přenesení hmotnosti naplno, nelze harai ani gari použít a tori provádí gake (přizvednutí soupeře = gake).

2. Při podmetu tori zpevní prsty podmetající nohy. Malíkovou hranu vede těsně nad zemí, přičemž průběh síly podmetu stupňuje tak, aby síla byla největší v krajním bodě dráhy podmetu, kdy uke začíná padat.
Žádné komentáře