Dai-Ikky

O goshi

O Goši

                                       Z pravého přirozeného postoje vykročí tori pravou nohou ke špičce pravé nohy ukeho, současně jej vychyluje vpravo vpřed - obr. 1. Zakročením levou nohou dokončí tori obrat o 180º, levou rukou táhna vodorovně, pravou rukou umístěnou na pase soupeře jej přitahuje ke svému boku - obr. 2. Prudkým napnutím nohou a předklonem za stálého tahu oběma rukama hází tori ukeho před sebe - obr. 3. 

1. Při prvním kroku musí tori nastoupit nízko pod těžiště soupeře - obr. 1.

2. Po dokončení obratu musí špičky nohou ukeho a toriho směřovat stejným směrem. Jestliže tori nastoupí v okamžiku, kdy uke dokračuje levou nohou, pak se otáčí cca o 90°, když nastupuje v okamžiku, kdy dokračuje uke pravou nohou, pak se musí otočit o více než 180°.

3. Stejně jako při uki goši je důležitý pevný kontakt boku toriho s břichem ukeho po celou dobu útoku.

Trenér dbá, aby tori tahovou paží táhl šikmo vzhůru. Jestliže táhnu dolů, uke "trestá" toriho oběhnutím a hodem chvatem o goši opačným bokem.


 
Žádné komentáře