Dai-Ikky

O soto gari

O Soto Gari

                                     Tori a uke stojí v pravém postoji - obr. 1. Tori tlakem pravé a tahem levé paže vychýlí soupeře vpravo vzad, současně vykročí levou nohou na úroveň ukeho pravé nohy - obr. 2. Rychle dosáhne kontaktu pravým bokem se soupeřem a přednoží pravou nohu, kterou pak prudce podráží pravou nohu ukeho - obr. 3.

1. Tori nastupuje do chvatu skokem na nohu ohnutou v koleni - obr. 2, přičemž celé tělo je nakloněno vpřed, brada je přitažena k hrudníku.

2.Při hodu se tori hluboce předklání - obr. 3, přičemž podrážející noha směřuje vzhůru. Prsty podrážející nohy jsou napnuté.

3. Jestliže tori nastoupí do chvatu v záklonu a bez správného vychýlení, může být snadno hozen stejným chvatem.

O soto gari nacvičuje trenér u začátečníků nejprve na místě, teprve později z pohybu.  Zde je zvláště nutné nacvičovat zpočátku odděleně úlohy ukeho a toriho, neboť pád vzad vyvolává u začátečníků obavy.

 


Žádné komentáře