Dai-Ikky

O uchi gari

O Uči Gari

                                           Tori a uke jsou v základním pravém postoji - obr. 1. Tori vykročí levou nohou ke špičce pravé nohy ukeho a natočí se k němu pravým bokem, levou paží táhne vodorovně. Uke reaguje rozkročením a snížením těžiště. Tori nárazem pravého boku soupeře vychyluje na paty, pravým podkolením a lýtkem podráží zevnitř jeho levou nohu - obr. 2. Tahem levé paže a tlakem pravé paže hází soupeře vlevo vzad - obr. 3.

1. Při nástupu musí tori dosáhnout těsného kontaktu boku s břichem soupeře a zadní strany stehna se stehnem ukeho - obr. 2.

2. Je důležité, aby se tori dostatečně snížil pod těžiště ukeho, pravým uchem měl kontakt s pravou stranou jeho hrudníku, čímž brání soupeři uplatnit protichvat.

 
Po osvojení výše popsaného způsobu je nutné nacvičit variantu nástupu. Tori vykračuje pravou nohou šikmo ke špičce pravé nohy ukeho, levou nohou zakročí za svou patu a po dosažení kontaktu a vychýlení ukeho provádí podraz pravou nohou. Oba způsoby nástupu je nezbytné si osvojit pro zápasovou praxi.

 
Žádné komentáře