Dai-Ikky

Uki goshi

Uki Goši

                            Když uke dokročí na levou nohu, vychýlí jej tori vpravo vpřed a současně přemístí špičku své pravé nohy k pravé špičce ukeho nohy - obr. 1. Levou rukou tori táhne vodorovně, pravou přitom přemístí na bedra soupeře a pevně jej přitiskne ke svému boku. Současně dokončí obrat na špičce pravé nohy zakročením levé nohy - obr. 2. Pokračující rotací celého trupu za stálého tahu levé paže tori ukeho hází vpravo vpřed - obr. 3, přičemž pravou nohu vytáčí na špičku. 

1.Pravý bok nasazuje tori na střed těla ukeho (pod pupek)

2.Pravá paže přitahuje soupeře po celou dobu pevně k boku toriho. Vlastní hod provádí tori prudkým zášvihem levé nohy a rotací trupu.

Se začátečníky je nejvhodnější začít s nácvikem na místě. Tori vychyluje soupeře na špičky a současně vykračuje pravou nohou. Po celou dobu obratu musí zůstat uke vychýlený na špičkách.

 Žádné komentáře