Držitelé 10.Danu

-10. černý pás je nejvyšší stupeň vyspělosti ve světě Judo

Jigoro Kano - zakladatel Kodokan Judo

Kyuzo Mifune - Do Kodokanu vstoupil v roce 1903, 10. danem byl oceněn v roce 1945.

Kunisaburo Ilzuka -Vstoupil do Kodokanu v roce 1891, 10. danem byl oceněn v roce 1946

Kaichiro Samura - Do Kodokanu vstoupil v roce 189 a 10. dan získal v roce 1948.

Hidekazu Nagaoka - Do Kodokanu vstoupil v roce 1893, na 10. dan byl povýšen v roce 1937

Yoshiaki Yamashita - Vstoupil do Kodokanu v roce 1884.Jigoro KAno mu udělil 10. dan po jeho smrti 26.10.1935, by to držil prvního 10. danu, který udělil J. Kano

Hajime Isogai - Do Kodokan Juda vstoupil v roce 1891, 10. dan získal v roce 1937

Sumiyuki Kotany - Byl velmi důležitá osobnost pro Kodokan, 10. dan mu byl udělen v dubnu roku 1984.

Shotaro Tabata - Do Kodokanu vstoupil rokem 1900, 10. dan mu byl udělenen v roce 1948

Kotaro Okano - Stal se 9. mužem, který dosáhl 10. danu, kterým byl oceněn po své smrti 2.6.1967

Macutaro Shoriki - Je jediným neprofesionálním držitelem 10. danu v historii Kodokanu.

Tamio Kurihara - Stal se 11. osobou poovýšenou na 10. danpo své smrti.Už ve svých 26 letech byl držitelem 5. danu

Shozo Nakano - Dosáhl udělení 10. danu po své smrti 22.12.1977