Význam barev pásů

Bílé OBI - SHIRO OBI
Bílá barva označuje nevinnost, označuje takového cvičence, kterého duše a vědomí je netknuté a prázdné a nezná žádné aspekty učení BUDO. Ukazuje cvičence, který neví nic z bojových technik. To vše je barva začátečníků na cestě za učením a poznáním.

Žluté OBI - KIIRO OBI
Žlutá je barva slunce, světla a plodnosti. Takže žlutá je barva těchto cvičenců, pro kterých začne slunce zářit, kteří ve svojí duši mají pochopení a šikovnost je východ slunce, úsvit, svítání do nového dne.

Zelené OBI - MIDORI OBI
Je to barva rostlin, trávy a lesa. Zelená barva patří tomu, kdo je schopný zpracovat světlo. Jeho duch už je schopný zřením tvořit nové myšlenky a koho znalost hledá nové a nové řešení.

Modré, fialové OBI – AO, AORI OBI
Je to barva dálek , nebe a oceánu. Toto OBI si zaslouží ten, koho snažení a touha už sahají k horizontům poznání, koho duše se blíží k hlubinám moře, ale nebylo dosud nalezeno tajemství hlubin.

Hnědé OBI - CHAIRO OBI
Hnědá je barva země, je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, kterého technika je už dostačující, jeho vědomí je plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.

Černé OBI - KURO OBI
Černá je barva všech barev (neodráží fyzikální zákony). Označuje člověka, který získal takové charakterové vlastnosti a dovedností úroveň, ke kterému je potřebné přejít několik metrů cesty BUDO. Černá barva není barvou vítězství, ale noci a která ukazuje, že den, který začínal žlutou barvou slunce, a končil černou barvou noci je na konci a začíná nový den. Cesta BUDO - KA nekončí, ale teprve začíná.